دریافت حمایت همه جانبه، داشتن نگرش مثبت به پدیده ی زایمان و احساس خودکارآمدی می تواند زایمان را به یک تجربه خوشایند برای مادران تبدیل کند

زنان در طول فرایند زایمان تجارب مهمی به دست می آورند که در طول زندگی همواره با آن ها باقی می ماند. مطالعه ی حاضر با هدف تبیین تجربه زنان زایمان کرده از زایمان فیزیولوژیک انجام شد. در این مطالعه از رویکرد پدیدار شناسی استفاده شده است. شرکت کنندگان از میان زنان زایمان کرده که در بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان لار زایمان واژینال فیزیولوژیک داشتند به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. اطلاعات از طریق مصاحبه ی باز و نیمه ساختاریافته با شرکت کنندگان که تعداد ها با توجه به اشباع داده ها 11 نفر بود، جمع آوری گردید. قبل از انجام مطالعه رضایت نامه ی کتبی جهت شرکت در مطالعه و نیز ضبط صحبت ها اخذ گردید و اطمینان داده شد که در هر زمان می توانند مطالعه را ترک کنند. روش 7 مرحله ای کلایزی مورد استفاده پژوهشگران در این مطالعه بود. متن مصاحبه با شرکت کنندگان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و کدهای مفهومی از آن استخراج گردید. سپس کدها به چهار مفهوم اصلی تقسیم شدند که عبارتند از: نیاز به حمایت، بینش به زایمان طبیعی، سازگاری با شرایط موجود و اعتماد به مراقبین.
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: درک تجارب زنان از زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان امام رضا لار سال 95
مجری اصلی: لیلا باقری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۴/۲۶   |   کد طرح: 9540


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: زایمان فیزیولوژیک | پدیدار شناسی | تجربه |

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر