مشاوره مهارت ارتباطی بر کیفیت زندگی زنان باردار تاثیرگذار است

با توجه به اهمیت ارتباط در زندگی و از آنجا که نداشتن مهارت های زندگی یکی از عوامل کاهش سطح کیفیت زندگی می باشد ، در مطالعه ای که با هدف تعیین تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر مهارت ارتباطی بر کیفیت زندگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرگرگان انجام شد، نتایج نشان داد  با توجه به اینکه مشاوره مهارت ارتباطی بر کیفیت زندگی زنان باردار تاثیرگذار است، می توان به مراکز بهداشتی پیشنهاد داد که در کنار آموزش های جسمانی دوران بارداری به مشاوره مهارت ارتباطی نیز بپردازند تاسطح کیفیت زندگی در زنان باردار افزایش یابد.

کلیدواژه ها: زنان باردار | مشاوره گروهی مبتنی بر مهارتهای ارتباطی | کیفیت زندگی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر مهارت ارتباطی بر کیفیت زندگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرگرگان در سال95-1394
مجری اصلی: دکتر طیبه ضیایی- سمیه قلی پور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۴/۲۶   |   کد طرح: 941218342CAPTCHA
دفعات مشاهده: 57 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر