آموزش مهارتهای زندگی به دانشجویان بر برخی فاکتورهای روانشناختی مانند عزت نفس و منبع کنترل تاثیر گذار نمی باشد

 ارتقاء مهارت های مقابله ای و توانائی های روانی- اجتماعی در بهبود زندگی بسیار موثر است.  در مطالعه ای که با هدف تعیین عزت ­نفس دانشجویان قبل و بعد از شرکت در برنامه آموزش مهارت­های زندگی انجام شد یافته ها حاکی از آن است که ما بین عزت نفس و منبع کنترل درونی و بیرونی در دانشجویان قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی تفاوت معنادار آماری وجود ندارد. و می بایست برنامه ریزی های بیشتر برای اینگونه آموزشها در سنین پایینتر انجام شود تا اثر بخش تر باشد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان جدیدالورود واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مجری اصلی: دکتر مهناز مدانلو - محیل اخلی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۴/۲۶   |   کد طرح: 951014235


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: منبع کنترل | مهارتهای زندگی | عزت نفس |

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر