توانمند سازهای دانش بر فرایند مدیریت دانش تاثیر دارند

این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین توانمند سازهای دانش و مدیریت دانش دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه کارکنان انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد رابطه معنادار بین توانمندسازهای مدیریت دانش و فرایندهای مدیریت دانش و مولفه های آن وجود دارد. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت با استفاده از مدیریت دانش و مولفه های دانش شامل کسب، ایجاد، ذخیره، توزیع و نگهداری می توان دانش را توانمند نمود و به توسعه و رشد بر مبنای دانش دست یافت. همچنین ارتباط بین متغیر توانمند سازی دانش  با  اجزا مدیریت دانش برقرار می باشد و این  رابطه در مورد کارکنان بالاتر از دیگر متغیر ها قرار دارد و ارتباط معنی داری بیشتری دارد.  
 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: : بررسی رابطه بین توانمندسازها دانش و فرایند مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه کارکنان آموزش عالی
مجری اصلی: دکتر شیما کاظمی ملک محمودی – حسن خورشا- مریم کاظمی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۵/۲   |   کد طرح: 941127265


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: توانمندسازهای دانش | مدیریت دانش | کارکنان |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر