رابطه بین اختلالات تیروئیدی و فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک (نوعی بیماری خودایمنی مزمن)

در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مورد- شاهدی، 41 بیمار لوپوسی فعال و 41 بیمار لوپوسی غیرفعال با 41 فرد سالم(گروه شاهد) مقایسه شدند. کلیه بیماران تحت معاینات دقیق روماتولوژیک قرار گرفتند و فعالیت بیماری آن ها بر اساس SLEDAI ارزیابی شد. 
نتایج این مطالعه نشان داد که فراوانی اختلالات تیروئیدی در بیماران مبتلا به لوپوس بالا است. علیرغم شیوع بیشتر این اختلالات در بیماران لوپوسی، تفاوت معناداری با گروه شاهد نداشت.
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ارتباط بین اختلالات تیروئیدی و فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک
مجری اصلی: دکتر سیما صدیقی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۲۸   |   کد طرح: 930230033


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: اختلالات تیروئیدی | لوپوس اریتماتوی سیستمیک | فعالیت بیماری |

دفعات مشاهده: 174 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر