توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز سلامت معنوی ودرک آن در دانشجویان مامائی

اهمیت موضوع: مراقبت معنوی یک بخش مهم از مراقبت های سلامتی است و بایستی برای ارتقاء سلامت مورد توجه قرار گیرد. دوران بارداری و زایمان دورانی هستند که گرایش به معنویات بسیار زیاد است. ماما از جمله اعضای تیم پزشکی است که باید به طور ویژه توانایی ارتقاء سلامت معنوی راداشته باشد.
مهمترین یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد که بین نمره سلامت معنوی پیش از آموزش با نمره سلامت معنوی بلافاصله ویک ماه پس از آموزش تفاوت معنی داری وجوددارد . همچنین نتایج نشان داد که بین نمره درک مراقبت معنوی پیش از آموزش با نمره درک مراقبت  معنوی بلافاصله ویک ماه پس از آموزش تفاوت معنی داری وجوددارد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج : بسته های آموزشی سلامت معنوی در سرفصل برنامه های آموزشی گروه های مامائی و پرستاری  قرار داده شود  ؛
کارگاههای آموزشی به صورت  دوره ای برای آموزش کارکنان بخش های زایمان و بعد از زایمان  برگزار گردد .
در برنامه های مراقبتی پرسنل بهداشتی درمانی برای ارائه خدمات در بالین به مادران (بر اساس نیاز ایشان )گنجانده شود .
 
کلیدواژه ها: سلامت معنوی ؛ مراقبت معنوی ؛ آموزش مامائی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تاثیر آموزش سلامت معنوی و درک آن توسط دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
مجری اصلی: مهناز اکبری کامرانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۷/۵   |   کد طرح: 3340709CAPTCHA

دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر