اثر ضد سرطانی گلیپیزاید بر رشد سلولهای سرطانهای گوارش

با توجه به مطالعات مختلفی که اثرات ضدسرطانی ترکیبات حاوی سولفونیل اوره مانند مت فورمین را نشان داده است، در این مطالعه اثرات ضد سرطانی داروی گلیپیزاید مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این دارو می تواند با القای تغییرات چرخه سلولی و بیان ژنهای مربوطه در رده های سلولی سرطانی گوارشی موجب توقف رشد و تکثیر این سلولها گردد. با توجه به استفاده روتین گسترده این دارو در بیماران دیابتی، مطالعات اپیدمیولوژیکی و بررسی کاملتر این اثرات در بیماران سرطانی می تواند به یافتن روشهای نوین و اهداف درمانی جدید، کمک شایانی انجام دهد.

کلیدواژه ها: AGS | چرخه سلولی | آپوپتوز | NPRA | گلیپیزاید | KYSE30 | SW480 | CRL1831 |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تعیین اثرات داروی گلیپیزاید برتکثیرسلولی، القاء آپوپتوز، تغیرات چرخه سلولی و بیان گیرندهNatriuretic peptide receptor A بر رده سلول های سرطانی LS 174T، AGS، KYSE-30 و MCF-7
مجری اصلی: دکتر علی معماریان - دکتر محسن سعیدی - مونا حاجی کاظمی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۶/۲۰   |   کد طرح: 941022228CAPTCHA

دفعات مشاهده: 217 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر