بین سلامت معنوی و رفتارهای مذهبی در دانشجویان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد

نتایج نشان داد که دانشجویان مورد بررسی از لحاظ سلامت معنوی در وضعیت خوبی قرار دارند اما از لحاظ انجام رفتارهای مذهبی، وضعیت مطلوب نیست و با توجه به همبستگی بین سلامت معنوی و رفتارهای مذهبی در دانشجویان، توجه جدی در برنامه های درسی و فرهنگی دانشجویان به این مهم، ضروری است.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محمدرضا یاوری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۵/۲۷   |   کد طرح: 5495


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سلامت معنوی | رفتارهای مذهبی | دانشجویان |


دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر