بین سلامت معنوی و رفتارهای مذهبی در دانشجویان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد

نتایج نشان داد که دانشجویان مورد بررسی از لحاظ سلامت معنوی در وضعیت خوبی قرار دارند اما از لحاظ انجام رفتارهای مذهبی، وضعیت مطلوب نیست و با توجه به همبستگی بین سلامت معنوی و رفتارهای مذهبی در دانشجویان، توجه جدی در برنامه های درسی و فرهنگی دانشجویان به این مهم، ضروری است.
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی وضعیت سلامت معنوی و ارتباط آن با رفتارهای مذهبی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درسال 1396
مجری اصلی: محمدرضا یاوری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۵/۲۷   |   کد طرح: 5495


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سلامت معنوی | رفتارهای مذهبی | دانشجویان |

دفعات مشاهده: 49 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر