دانش و عملکرد مناسب دندانپزشکان بوشهر در خصوص بیماری ایدز

بعد از 4 دهه از آغاز عفونت ویروس نقص ایمنی انسان اکنون پایان دادن به این اپیدمی یک تلاش همگانی می طلبد. دندان پزشکان در این زمینه نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در ممانعت از ایجاد عفونت جدید و ارتقای سلامت افرادی که با HIV زندگی می کنند را دارند. هدف از این پژوهش تعیین میزان دانش، نگرش و عملکرد دندان پزشکان عمومی استان بوشهر در خصوص بیماری ایدز بود.
بر پایه ی مطالعه حاضر نگرش دندان پزشکان در زمینه بیماری ایدز ضعیف و دانش و عملکرد آن ها نسبتا قابل قبول بود. اگرچه ضعف های جدی در این زمینه دیده شد که برای از بین بردن آن ها نیاز به بازنگری و توجه دقیق تر به سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های انجام شده، منطبق نمودن آموزش ها با نیاز ها، بازنگری امکانات مورد لزوم و استفاده از الگو های صحیح عملی و مطالب آموزشی می باشد.

کلیدواژه ها: ایدز | دانش | دندان پزشکان عمومی | عملکرد | نگرش | بوشهر |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی دانش، نگرش و عملکرد دندان پزشکان عمومی استان بوشهر در مورد بیماری ایدز در سال 1397-1396
مجری اصلی: دکتر محمد آخوندزاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۶/۲۶   |   کد طرح: 655CAPTCHA

دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر