افزایش فراوانی پوسیدگی دندان کودکان مبتلا به اوتیسم به دلیل آگاهی نامطلوب والدین در شهر بوشهر

اوتیسم یک اختلال تکاملی است که اغلب در دوران کودکی تشخیص داده می شود. کودکان مبتلا به اوتیسم ممکن است نیاز به مراقبت بیشتر دندانپزشکی داشته و درمان سخت تری نسبت به کودکان سالم داشته باشند. مطالعات درباره وضعیت سلامت دهان و دندان کودکان مبتلا به اوتیسم اندک است و نتایج مطالعات گاهی با یکدیگر متفاوتند. هدف از این مطالعه ارزیابی وضعیت رعایت بهداشت دهان و دندان در کودکان مبتلا به اوتیسم مراجعه کننده به مرکز اوتیسم سلامت اندیشه استان بوشهر در سال 1396 است.
نتایج نشان داد که میانگین شاخص پوسیدگی دندان کودکان مبتلا به اوتیسم نزدیک به میانگین این شاخص در کودکان سالم جامعه بود، بنابراین به نظر نمی رسد که نیاز به ارائه خدمات سلامت دهان و دندان در کودکان مبتلا به اوتیسم بیشتر از کودکان سالم باشد. اما از طرفی فراوانی پوسیدگی در کودکان به دلیل آگاهی نامطلوب والدین افزایش یافته بود. پس طراحی برنامه آگاهی، آموزشی در والدین کودکان اوتیستیک ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها: اوتیسم | بهداشت دهان | dmft | کودکان |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ارزیابی وضعیت رعایت بهداشت دهان و دندان در کودکان مبتلا به اوتیسم مراجعه کننده به مرکز اوتیسم سلامت اندیشه استان بوشهر در سال 1396
مجری اصلی: دکتر سید عمار بصری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۶/۲۴   |   کد طرح: 654CAPTCHA
دفعات مشاهده: 75 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر