سنتز و بررسی اثرات مهار کنندگی لیپوکسیژناز مشتقات کینولین هیبرید شده با هسته ایمیدازول

سری نوینی از مشتقات 2-کلروکینولین متصل به ایمیدازوپیریدین6a-l) ) وایمیدازوتیازول(6m-o) حاوی زنجیره جانبی آلکیل آمین سنتز شدند و اثرات مهار کنندگی آنزیم 15-لیپوکسیژناز آنها مورد بررسی قرار گرفت. ترکیبات نهایی از واکنش تک ظرفی 2-کلرو کینولین 3-کربالدهید، ترکیبات آمیدین هتروآروماتیک و آلکیل ایزوسیانیدهای مختلف در حضور آمونیوم کلراید سنتز شدند.تمام ترکیبات سنتز شده، فعالیت مهار کنندگی قوی در مقایسه با داروی رفرنس کوئرستین از خود نشان دادند. در بین این ترکیبات، مشتق (6n) بیشترین اثر مهار کنندگی لیپوکسیژناز را از خود نشان داد.
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: سنتز و بررسی اثرات مهار کنندگی لیپوکسیژناز مشتقات کینولین هیبرید شده با هسته ایمیدازول
مجری اصلی: علیرضا فرومدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۳۰   |   کد طرح: 95-01-92-31756


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر