اجرای برنامه اصلاحات آموزش پزشکی در مقطع علوم پایه

این مطالعه با هدف ارزیابی اجرای برنامه اصلاحات آموزش پزشکی در مقطع علوم پایهُ از دیدگاه دانشجویان و اساتید در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد در این پژوهش مقطعی 118 نفر از دانشجویان پزشکی ورودی 91-90 و 92-91 و 12 نفر از اساتید مربوط به فرم سوالات در خصوص برنامه ادغام افقی و عمودی پاسخ دادند. نتایج این تحقیق رضایت بالای 50% اساتید و دانشجویان از این برنامه را نشان داد اما این مطلب مهم باید در نظر گرفته شود که این نتایج بازتاب نظرات دانشجویان و اساتیدی است که حاضر به شرکت در مطالعه شدن و نزدیک به 3/1 دانشجویان و 3/2 اساتید به سوالات مربوطه با ذکر این مطلب که از طرح رضایت ندارند پاسخ ندادند که این مطلب می راند جهت رفع نواقص این طرح، اجرای بهتر برنامه و جلب موافقت هر چه بیشتر دانشجویان و اساتید مربوط در این زمینه باید اقداماتی صورت بگیرد.
منبع: صنائی، زهرا و همکاران. ارزیابی اجرای برنامه اصلاحات آموزش پزشکی در مقطع علوم پایه از دیدگاه اساتید و دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی همدان. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان،1395.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر زهرا صنائی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۱۱   |   کد طرح: 950221639


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: اساتید | علوم پایه | آموزش پزشکی | برنامه اصلاحات | دانشجویان | همدان |

دفعات مشاهده: 264 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر