اثر مواجهه با میدان های الکترو مغناطیسی تولید شده با کویل های Helmholtz بر بافت بیضه در مدل حیوانی موش صحرایی بزرگ

اهمیت موضوع:
میدان های الکترومغناطیسی حامل انرژی، شدت و فرکانس های متفاوت می باشند و گستره ی اثرات بیولوژیکی آنها بسیار وسیع است. با جدیدترین مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، اثرات بیولوژیکی متعددی بیان شده ولی اطلاعات اندکی در مورد مواجهه طولانی مدت با این امواج وجود داشته و مطالعات اپیدمیولوژیک کمی نیز صورت گرفته است. در همین راستا سعی شده اثرات میدان الکترو مغناطیسی در کیفیت اسپرم، هورمون جنسی تستوسترون و سایر فاکتور های استریولوژیک بافت بیضه در محیط In vivo که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته اند بررسی کنیم.
مهمترین یافته ها:
تعداد سلول های اسپرماتوزوا در همه گروه ها اختلاف معناداری نسبت به گروه گنترل خود دارند. آنالیز وزن و حجم بین گروه های مختف نیز اختلاف معناداری را نشان می دهد. میانگین حجم لوله های منی ساز، حجم بافت بینابینی، حجم لومن و طول لوله های منی ساز در گروه 4 h/5 day نسبت به گروه کنترل آن تفاوت معناداری نشان می دهد. آنالیز سطح پلاسمایی هورمون تستوسترون نیز در گروه های مختلف نشان داد که در گروه 4 h/5 day، سطح این هورمون کاهش قابل توجهی را دارد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
توجه بیشتر به تاثیر میدان های الکترومغناطیسی و فاکتورهای انرژی، شدت و فرکانس های متفاوت

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مطالعه استریولوژیک اثر مواجهه با میدان های الکترو مغناطیسی تولید شده با کویل های Helmholtz بر بافت بیضه در مدل حیوانی موش صحرایی بزرگ
مجری اصلی: دکتر سید محمد جواد مرتضوی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۷/۷   |   کد طرح: 94-01-10-11258


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: امواج الکترو مغناطیسی | بافت بیضه | کیفیت اسپرم | استریولوژِی |


دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر