توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز مشاوره گروهی با رویکرد مامامحور بر توانمندی و خودمراقبتی زنان باردار مؤثر است

اهمیت موضوع :بارداری یکی از مهمترین دوره‌های زندگی زنان است. در این دوران بدن مادر برای پذیرش جنین و همراهی با آن دچار یک سری تغییرات فیزیولوژیک می‌شود. این دوران  علیرغم این که برای اکثر زنان، یک دوره مسرت بخش است اما اغلب، یک دوره پراسترس محسوب می‌شود.
 
مهمترین یافته ها :براساس نتایج پیگیری میانگین نمره کل توانمندی در دوگروه در سه مرحله قبل ، بلافاصله و سه هفته بعد از مداخله،  بیانگر روند افزایشی آن، در گروه مداخله نسبت به  کنترل می‌باشد. همچنین  پیگیری میانگین نمره کل خودمراقبتی در دوگروه در سه مرحله قبل ، بلافاصله و سه هفته بعد از مداخله  بیانگر روند افزایشی نمره کل خودمراقبتی در گروه مداخله نسبت به  کنترل می‌باشد به عبارتی مشاور ماما محورباعث افزایش توانمندی و خودمراقبتی مادران درگروه مداخله شده است.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج :استفاده از دوره های  مشاوره ای مامامحور به عنوان دستورالعمل ضروری  برای زنان در دوران بارداری
استفاده از دوره های مشاوره ای مامامحور به عنوان پروتکل درمانی برای کاهش افسردگی و استرس  و افزایش کیفیت زندگی دوران بارداری
کلیدواژه ها: توانمندی ؛ خود مراقبتی ؛ مشاوره ؛ آموزش بارداری ؛ مدل اورم |

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تاثیر مشاوره گروهی ماما محور بر توانمندی و خود مراقبتی طبق مدل اورم در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های بهداشتی درمانی منتخب شهر تالش سا ل 1396
مجری اصلی: زهره محمودی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۷/۱۶   |   کد طرح: 3056397CAPTCHA

دفعات مشاهده: 67 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر