در کودکان بالای یکسال استفاده از ریز مغذی سلنیوم، می‌تواند نقش پروفیلاکسی از تشنج را داشته باشد

تب و تشنج شایعترین علت تشنج در کودکان محسوب می شود که 2-5 درصد کودکان را درگیر میکند. همچنین یکی از شایعترین علل بستری در بیمارستان می باشد. یکی از مهمترین سوالات در هنگام مواجهه با یک کودک مبتلا به تب و تشنج تعیین ریسک فاکتورهای تکرار آن در آینده است. مطالعات اخیر نقش ریز مغذی ها را بر تکرار تشنج همراه با تب مطرح کرده اند اما اطلاعات بدست آمده در مورد تاثیر ریزمغذی ها  بخصوص سلنیوم بر تشنج  با تب  بسیار محدود است. 
در کودکان مورد مطالعه ی گروه سنی کودکان 6 ماه تا 5 سال ، در هر دو گروه مورد و شاهد ارتباط معناداری بین سطح سرمی سلنیوم و تب و تشنج پیدا نشد .
در بررسی ارتباط بین سطح سلنیوم و سن بیماران ، یک همبستگی  ضعیف بین تغییرات سن و سطح سلنیوم می باشد و در بررسی میانگین سطح سلنیوم در کودکان زیر یکسال در دو گروه مورد و شاهد ارتباط معنا داری وجود نداشت اما در کودکان بالای یکسال میزان سلنیوم در گروه مورد به صورت معناداری پایین تر از گروه شاهد بود. 
 در صورت تایید این یافته ها، در مطالعات با حجم نمونه ی وسیعتر ، احتمالا می توان توصیه کرد که در کودکان بالای یکسال استفاده از ریز مغذی سلنیوم، می تواند نقش پروفیلاکسی از تشنج را داشته باشد و در بررسی ارتباط بین سطح سلنیوم و سن بیماران با استفاده ازآزمون pearson  نیز عدد همبستگی 0.261 و p=0.044 بدست آمد که نشان دهنده ی همبستگی ضعیف بین تغییرات سن و سطح سلنیوم می باشد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی سلنیوم در تشنج ناشی از تب کودکان
مجری اصلی: فرهاد حیدریان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۵/۲۱   |   کد طرح: 941550


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: تشنج ساده با تب | سلنیوم |

دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر