توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز اهمیت میکروفلور دستگاه گوارش در سرطان کولون

اهمیت موضوع : سرطان کولورکتال سومین سرطان شایع و چهارمین علت مرگ در جهان است. سرطان کولورکتال در ایران و در بین مردان چهارمین سرطان پس از سرطان های معده، مثانه و پروستات می باشد و در زنان بعد از سرطان سینه، دومین سرطان محسوب میشود.امروزه چندین ارتباط مستقیم بین میکروب ها و سرطان شناسایی شده است که از این جمله، سرطان کولورکتال( سرطان روده بزرگ و مقعد) را می توان نام برد. هدف این مطالعه بررسی تغییرات میکروبیوتای روده ای  در افراد مبتلا به پولیپ و سرطان کولورکتال بود.
 
مهمترین یافته ها : در این مطالعه تعداد کپی نامبر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در گروه کنترل (سالم) بیشتر از کپی نامبر این باکتری در گروه های مبتلا به پولیپ و سرطان  بودو بیشترین فراوانی گروه خونی در بیماران مبتلا به پولیپ و سرطان کولورکتال در گروه خونی O قرار داشت. از لحاظ فاکتور سن اختلاف معناداری مشاهده می شود که در گروه سنی 55-65 سال تعداد افراد مبتلا به پولیپ و سرطان کولون( روده بزرگ )،  بیشتر از گروههای سنی دیگر می باشد. همچنین اختلاف معناداری در گروه های خونی مشاهده می شود به طوری که در گروه خونی O تعداد افراد مبتلا به پولیپ و سرطان کولورکتال، بیشتر از گروههای دیگر می باشد.
 
پیشنهاد برای کاربرد نتایج  :ارزیابی باکتری های فلورنرمال کولون در مبتلایان به پولیپ و افرادیکه سابقه فامیلی سرطان کولون را دارا هستند و در صورت نیاز تغییر در میکروفلور  بررسی شده ؛ صورت پذیرد
کلیدواژه ها: سرطان کولون ؛ میکروفلور روده ؛ پولیپ روده |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تغییرات لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم در بیماران مبتلا به پولیپ وسرطان کولورکتال
مجری اصلی: سمیه یسلیانی فرد   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۷/۲۱   |   کد طرح: 3152471CAPTCHA

دفعات مشاهده: 113 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر