ساخت نوار تشخیصی باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، باکتری ایجاد کننده بیماری سل در انسان

اهمیت موضوع:
سل یک بیماری عفونی شایع، و در بسیاری از موارد مرگبار است و دومین عامل اصلی مرگ و میر افراد بزرگسال به وسیله عوامل عفونت زا می باشد. روش های تشخیصی باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مولد بیماری سل در انسان دارای معایبی از جمله حساسیت پایین، زمان بربودن می باشند. اخیرا از پروب های نوکلئوتیدی همراه شده با نانوذرات طلا برای تشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استفاده گردیده است و در تحقیقات و تشخیص های روتین بیماری سل مزایا و پتانسیل بالایی را از خود نشان داده است.
مهمترین یافته ها:
در این تحقیق از نوار های تشخیصی جهت تشخیص باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استفاده شد. نوار ساخته شده به نانوذرات طلا آغشته شد. در این روش از نمونه های آلوده به مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به عنوان نمونه مثبت و از نمونه مایکوباکتریوم بووایس به عنوان نمونه منفی استفاده شدو توار تشخیصی ساخته شده به خولی توانست بین این دوسویه تمیز فایل شود.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
لازم است از دستگاه اسپنسر جهت بارگذاری ترکیبات روی توار تشخیصی استفاده شود تا پاسخ ها دقیق تر باشند. همچنین با استفاده از دستگاه استریپ ریدر می توان پاسخ های نمونه های الوده به این باکتری را به صورت کمی بیان نمود.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: طراحی نانوسنسور و ساخت کیت تشخیصی سریع و مستقیم برای شناسایی mycobacterium tuberculosis بر اساس روش هیبریداسیون دوگانه
مجری اصلی: دکتر نغمه ستاراحمدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۵/۱۵   |   کد طرح: 93-01-88-7383


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس | کیت تشخیصی | هیبریداسیون دوگانه | نانو ذرات طلا |

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر