با افزایش ضریب شهر نشینی، نرخ بیکاری، نرخ بی سوادی و نرخ مهاجرت، میزان ابتلا به بیماری سل افزایش می یابد.

مطالعه مقطعی حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی اجتماعی و بروز سل در ایران با استفاده از رگرسیون چندکی انجام شد. این مطالعه بر روی 11320 مورد بیمار مبتلا به سل در سال1390 انجام گردید. اطلاعات مربوطه از مرکز آمار ایران و اداره سل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دریافت شد. نتایج مطالعه نشان داد که در تمامی صدک ها، با افزایش ضریب شهر نشینی، نرخ بیکاری، نرخ بی سوادی و نرخ مهاجرت، میزان ابتلا به بیماری سل افزایش داشته است. لذا پیشنهاد می شود، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی و سیاستگزاران توجه ویژه ای به بهبود کیفیت زندگی و و ضعیت اقتصادی اجتماعی افراد داشته باشند. 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر محمود خدادوست   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۷/۱   |   کد طرح: 1394-201


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: رگرسیون چندکی | سل | وضعیت اقتصادی اجتماعی |

دفعات مشاهده: 267 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر