میزان شیوع استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیمارستانهای لارستان 14 درصد می باشد.

عفونت های بیمارستانی یکی از مشکلات عمده در محیط های بیمارستان است که علاوه بر بیماران، کارکنان و عیادت کنندگان را نیز مبتلا می کند. باکتری استافیلوکوک  اورئوس مقاوم به متی سیلین اکتسابی ارتباط نزدیکی با عفونت های بیمارستانی دارد. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع ابتلا به عفونت استافیلوکوک اورئوس و ارزیابی مقاومت داروئی، ژن mec A و کاست کروموزومی mec استافیلوکوکی در سویه های استاف اورئوس جدا شده از سواب بینی 275 نفر از کارکنان بخش درمانی بیمارستان های تابعه دانشکده علوم پزشکی لارستان تعیین ژنوتایپ شد. نتایج نشان داد که میزان شیوع استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیمارستانهای لارستان 14 درصد می باشد. از آنجائی که اکثر عفونت ها قابل پیشگیری هستند لذا با کسب آگاهی از فراوانی باکتری های مقاوم و اجرای برنامه های کنترلی می توان تا حدود زیادی در مهار آنها موفق بود. CAPTCHA code
کلیدواژه ها: استافیلوکوک اورئوس | متی سیلین | عفونت های بیمارستانی |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 328 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر