فراصوت به عنوان عامل افزایش فیلتراسیون غشاهای دیالیز اثرات تمیزکنندگی امواج فراصوت با فرکانس پایین بر فیلتراسیون فیلترهای همودیالیز

مطالعه صورت گرفته نشان داد که استفاده از امواج فراصوت می تواند به جلوگیری از افت فیلتراسیون منجر شود و امکان کاهش زمان هر جلسه دیالیز با حفظ همان کیفیت قابل انتظار خواهد بود. کاهش زمان دیالیز کاهش عوارض جانبی روی بیمار، افزایش طول عمر دستگاه ها، برخورداری بیماران بیشتر و صرفه جویی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

 
کلیدواژه ها: فیلترهای دیالیز | فراصوت | همودیالیز | فیلتراسون غشاهای سنتزی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثرات تمیزکنندگی امواج فراصوت با فرکانس پایین بر فیلتراسیون غشاء هالوفایبر فیلترهای Low Fluxو High Fluxهمودیالیز
مجری اصلی: بهروز رسولی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۸/۵   |   کد طرح: 9416CAPTCHA
دفعات مشاهده: 154 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر