درهر سه نوع سقط القایی و خودبه خودی و القایی با مجوزپزشکی قانونی میانگین نمرهPTSD بین استرس بلافاصله پس از سقط و استرس یک ماه بعد از سقط رابطه م

با سلام
عنوان خبر مبهم است، نتیجه یا دستاورد اصلی طرح پژوهشی را بصورت یک جمله خبری واضح، برای عنوان خبر درنظر بگیرید.
معادل فارسی کلمات لاتین را در عنوان خبر بیاورید. متن خبر را درحد یک پاراگراف قابل فهم برای عموم مشتمل بر اهمیت موضوع، نتایج و یافته ها تنظیم نمایید.گروه هدف را مشخص کنید.

با تشکرو احترام
لیلا میرزایی             81454311-021


اهمیت موضوع:
سقط جنین های القایی (EAB) و خودبخود (SAB) یکی از رویدادهای منفی با تاثیرات جسمی و روانی درزندگی می باشد واین سوال مطرح هست که گذشت زمان تاچه اندازه برکاهش اثرات سقط اثر دارد .این مطالعه باهدف بررسی شدت استرس پس از سقط در سقط های خودبخودی، القایی وارجاعی از پزشکی قانونی بلافاصله ویک ماه بعد ازسقط می باشد.
مهمترین یافته ها:

تحلیل های درون گروهی نشان داد که درهر سه نوع سقط القایی و خودبه خودی و ارجاعی با مجوزپزشکی قانونی میانگین نمرهPTSD بین استرس بلافاصله پس از سقط و استرس یک ماه بعد از سقط رابطه معنا داری وجود دارد وبا گذشت زمان کمتر شده است. میانگین شدت استرس در سقط خودبخودی کمتراز دونوع سقط القایی بود و همچنین استرس شدید در سقط های خودبه خود نداشتیم ولی در سقط های القایی با مجوز پزشکی قانونی و سایر علل به ترتیب 1/3 %و 1/5%، براورد شد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
پیشنهاد انجام سلامت معنوی و رابط، مقایسه در مادران جوان و مادران دارای حاملگی 30 سال به بالا ان با سقط جنین در نمونه های بزرگتر

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی شیوع، علل و عوارض سقط و ارتباط نگرش مذهبی با بروز استرس پس از سقط جنین دربیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مجری اصلی: دکتر مرضیه اکبرزاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۸/۲   |   کد طرح: 1396-01-08-15029


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: نگرش | شیوع | عوارض | سقط جنین | مذهبی |

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر