فلورسانس مولکولی برای دنبال کردن تغییرات ساختار دوم پروتئین در هنگام واسرشتگی با عوامل شیمیایی دناتوره کننده

با سلام
عنوان خبر مبهم است، نتیجه یا دستاورد اصلی طرح پژوهشی را بصورت یک جمله خبری واضح، برای عنوان خبر درنظر بگیرید.


با تشکرو احترام
لیلا میرزایی             81454311-021

اهمیت موضوع:
پروتئین ها در فرایندها و همچنین ساختارهای مهم و ضروری موجودات زنده نقش دارند برای اینکه پروتئین ها بتوانند فعالیت بیولوژیکی خود را نشان دهند، پروتئین می‌بایست به ساختارهای سه بعدی خاص خود سرشته شود و به همین دلیل است که مطالعات سرشتگی پروتئین اهمیت دارد. از طرف بررسی واسرشتگی پروتئین ها در طی مواجه های شیمیایی در مطالعات بیوشیمی فیزیکی و نیز سم شناسی اهمیت بسیاری دارد. روشهای استانداردی برای دنبال کردن ساختار دوم ارائه شده است که گاهی گران قیمت و کمتر در دسترس هستند. در این مطالعه برای اولین بار از طیف سنجی فلورسانس سه بعدی برای دنبال کردن تغییرات ساختار دوم پروتئین هنگام مواجهه با ترکیبات شیمیایی (که باعث باز شدن ساختار پروتئین میشود) استفاده شد.
مهمترین یافته ها:
در این کار امکان استفاده از فلورسانس برای دستیابی به اطلاعات مربوط به تغییرات ساختار دوم استفاده شده است. با بهره گیری آنالیز چند متغیره تفکیک منحنی، سه گونه تفکیک شده از داده‌های فلورسانس تفکیک شد. هر گونه (فاکتور) یک پروفایل غلظتی دارد که به تغییرات هر یک از اشکال عمده ساختار دوم در حین افزایش غلظت دناتوره کننده‌های شیمیایی ارتباط داده شد. بدین منظور غلظت هر یک از گونه‌های تفکیک شده توسط آنالیز فاکتوری موازی در حضور دو غلظت از دِناتوره‌کننده‌ نرمال شد و با درصد هریک از اشکال عمده ساختار دوم (مارپیچ آلفا، پیچه رندوم و صفحات بتا) مقایسه شد.. به عنوان نمونه، مقایسه میزان ساختارهای دوم پروتئینی بعد از واسرشتگی با اوره حاصل از روش پیشنهادی ما (فلورسانس سه بعدی و آنالیز چند متغیره) و نیز روش استاندارد طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی توافق بسیار خوبی نشان داد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
با توجه به کاربرد وسیع فلورسانس در مطالعات ساختاری پروتئینی تا کنون این روش برای دنبال کردن تغییرات ساختار سوم پروتئین مورد استفاده قرار میگرفت. نتایج این مطالعه میتواند در استفاده همزمان فلورسانس مولکولی برای دنبال نمودن ساختار دوم و سوم پروتئین در حین مواجهه های شیمیایی با عوامل دناتوره کننده ساختار موثر باشد. هر چند برای استفاده از این روش به عنوان روش استاندارد مطالعات بیشتری با پروتئین های متفاوت لازم است.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: اسپکتروسکوپی سه بعدی فلورسانس و آنالیز چند متغیره برای پایش ساختار دوم آلبومین در هنگام واسرشتگی
مجری اصلی: دکتر سعید یوسفی نژاد   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۵/۸   |   کد طرح: 1396-01-05-14158


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: پروتئین | دورنگ نمایی دورانی | فلورسانس نشری-تهییجی | ساختار دوم | واسرشتگی |

دفعات مشاهده: 57 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر