نانولوله کربنی به عنوان یک جاذب قوی پتانسیل خوب در حذف آنیلین از فاضلاب صنایع

رفتارهای جذب آنیلین با استفاده از نانولوله کربنی تک جداره به عنوان جاذب تحت شرایط مختلف بررسی شده است. جذب آنیلین با استفاده از چهار ایزوترم رایج لانگمیر، فروندلیچ، تکمین و دوبلین راشدویچ بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد از بین ایزوترم های بررسی شده، ایزوترم لانگمیر در غلطتهای مورد مطالعه بهتر با نتایج آزمایشات تطبیق داشت. همچنین زمان تماس بیهینه برای انجام آزمایشات حدود 30 دقیقه بود. همچنین انرژی جذب بدست آمده 218.25 ژول بر میلی گرم می باشد که نشان دهنده این است که فرآیند جذب کاملا گرماده بوده و پیوند قوی بین مولکولهای آنیلین و نانولوله کربنی تک جداره وجود دارد. در نهایت می‌توان گفت که نانولوله کربنی به عنوان یک جاذب قوی پتانسیل خوبی در حذف آنیلین از فاضلاب صنایع دارد.

کلیدواژه ها: نانولوله کربنی تک جداره | آنیلین | جذب | ایزوترمها |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مطالعه ایزوترمی و سینتیکی و ترمودینامیکی جذب آنیلین روی جاذب نانولوله کربنی تک جداره
مجری اصلی: علی جغتایی   |   کد طرح: 95776CAPTCHA
دفعات مشاهده: 87 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر