نتیجه طرح دانشگاه شناسایی خطاهای ارسال اطلاعات از سیستم های اطلاعات بیمارستانی به پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان

با سلام
نتیجه یا دستاورد اصلی طرح پژوهشی را بصورت یک جمله خبری واضح، برای عنوان خبر درنظر بگیرید.
متن خبر را درحد یک پاراگراف قابل فهم برای عموم مشتمل بر اهمیت موضوع، نتایج و یافته ها تنظیم نمایید. برای اختصارات عبارت کامل را داخل پرانتز در متن لحاظ نمایید. بطور مثال: سپاس (سیستم پرونده سلامت ایرانیان).
لطفا بعد از اعمال تغییرات خبر را جهت ویرایش ارسال نماییید.

با تشکرو احترام
مرضیه حسینمردی             81454310-021
اهمیت موضوع: عدم موفقیت در تبادل اطلاعات یا تبادل ناقص اطلاعات میان سیستم های اطلاعات بیمارستانی و پرونده الکترونیک سلامت، باعث کاهش کیفیت اطلاعات می شود. این موضوع تامین اعتبارات آتی بیمارستان ها، توسط وزارت بهداشت کشور ایران را با مشکل مواجه می کرد.
یافته ها: با بررسی 882 پرونده بیمارستانی، تعداد 1256 خطا از 41 نوع خطای مختلف شناسایی و در 4 دسته طبقه بندی گردید. به ترتیب خطاهای مالی- اداری (61%)، خطاهای مربوط به کد ملی (23%)، خطاهای بالینی (9%) و سایر خطاها با (7%) تمام خطاهای موجود در سپاس را تشکیل دادند. از مهمترین خطاهای منجر به عدم ارسال اطلاعات به سپاس، خطاهای مربوط به کد ملی و کدهای بالینی (32%) و خطای عدم ثبت شماره بیمه بیماران (18%) بودند. در مجموع، خطاها به دو دسته خطاهای مربوط به سیستم (65%) و خطاهای انسانی (35%) تقسیم شدند.
پیشنهاد: نتایج این مطالعه نشان داد بیمارستان های مختلفی که از سیستم های اطلاعات بیمارستانی یکسانی استفاده می کنند ممکن است دارای نوع و میزان متفاوتی از خطاها در هنگام تبادل اطلاعات میان سیستم ها باشند. دلیل آن می تواند تفاوت در کاربران این سیستم ها، فرایند های موجود در بیمارستان ها و نیز نوع خدمات ارائه شده توسط بیمارستان ها متفاوت می باشند. به همین جهت، مدیران بیمارستان ها و توسعه دهندگان سیستم های اطلاعاتی به منظور پیشگیری از وقوع این نوع از خطاهای انسانی و سازمانی باید تدابیری بیندیشند. تولید کنندگان سیستم های اطلاعات بیمارستانی نیز می توانند با بهره گیری از نتایج این مطالعه به بهبود کیفیت محصولات و نیز ارتقاء جایگاه خود در محیط مراقبت سلامت گردند.
CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سیستم های اطلاعات بیمارستانی | سپاس | سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران | انتقال اطلاعات | خطاهای سپاس |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر