راه اندازی سایت اختصاصی publication.rums.ac.ir جهت دسترسی به کتابهای الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

این مطالعه به منظور پیشنهاد کتب های دسترس آزاد Open-Access Book : قوانین و بسترهای مورد نیاز  انجام گردید. نتایج کسب شده عبارتند از :

  1. جواز انتشار کتاب با نام آرام دانشگاه اخذ شد
  2. سایتی اختصاصی برای کتابهای الکترونیک طراحی و با خرید  آدرس اختصاصی برای آن (publication.rums.ac.ir) راه اندازی شد
  3. سه کتاب پذیرش شد و پس از طی مراحل داوری-  طراحی جلد، صفحه آرایی، گرفتن فیپا، شبا و جواز چاپ  تعداد 100 نسخه ای از کتاب چاپ گردید و  فایل PDF در سایت انتشارات بصورت دسترس آزاد  بارگذاری شد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: پیشنهاد کتب های دسترس آزاد Open-Access Book : قوانین و بسترهای مورد نیاز
مجری اصلی: دکتر سید علی شفیعی دارابی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۲۸   |   کد طرح: 95115


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: کتب های دسترس آزاد |


دفعات مشاهده: 235 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر