کیفیت زندگی کاری پرستاران با فرسودگی در آنها مرتبط است

اغلب مشاغل و از جمله پرستاری با استرس فراوانی همراه است. برای کاهش استرس‌ها و فشارهای کار و مقابله با آن، آگاهی از علل ایجاد آن ضروری است. فرسودگی و کیفیت زندگی کاری از عوامل موثر بر کاهش عملکرد کارکنان هستند. مطالعه حاضر به منظور شناخت ارتباط بین و کیفیت زندگی کاری و فرسودگی در پرستاران انجام شد. مطابق با نتایج مطالعه و کیفیت زندگی کاری اکثر پرستاران (حدود 90%) در حد متوسط گزارش شد. به علاوه افزایش شدت و فراوانی فرسودگی در پرستاران با کاهش کیفیت زندگی آنها همراه بود. بنظر می‌رسد شناسایی و رفع عواملی که سبب ایجاد فرسودگی یا کاهش کیفیت زندگی پرستاران می‌شوند، بتواند علاوه بر کاهش استرس در پرستاران به ارتقاء کیفیت مراقبت به بیمران نیز کمک نماید.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: حسین ابراهیمی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۷/۱   |   کد طرح: 9122


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: پرستار | کیفیت زندگی کاری | فرسودگی |

دفعات مشاهده: 50 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر