پیشنهاد مدلی بر اساس رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) جهت ارزیابی عملکرد پرستاران بر اساس کارایی نسبی

ارزیابی عملکرد کارکنان، یکی از مهم ترین موضوعات در مدیریت خدمات درمانی می‌باشد که زمینه را برای برنامه ریزی جهت بهبود پاسخگویی مناسب و رعایت استانداردهای مربوطه فراهم می‌آورد. پرستاران نیز از تأثیرگذارترین کارکنان بیمارستان می‌باشند که به دلیل داشتن ارتباط مستقیم با بیماران، نقش اساسی در ارئه خدمات درمانی ایفا می‌کنند. در این مقاله، مدلی بر اساس رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) جهت ارزیابی عملکرد پرستاران بر اساس کارایی نسبی پیشنهاد شده است.
 تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای اولین بار توسط Charnes et al. (1978)  به عنوان روشی برای تحلیل عملکردی از چگونگی کارایی واحدهای مختلف یک سازمان و همچنین برای مقایسه کارایی چندین سازمان رقابتی درون یک صنعت معرفی گردید. مزیت DEA این است که مرز کارایی می‌تواند تعمیم داده شود و به عنوان یک الگو برای سازمان های مشابه به کار گرفته شود. در این مطالعه  خدمات پرستاری ،پرستاران بخش داخلی بیمارستان ،طی یک دوره یک ماهه  بررسی و  براساس ارزیابی کارایی ، به گروه سوپر استار، ستاره بالقوه ، علامت سوال و پرستاران مستعد آموزش طبقه بندی گردیدند.
  این نوع مطالعات مستلزم همکاری گروه های مختلف  آموزشی است که ضمن ایجاد همکاری های بین بخشی از توانایی های گروه های مختلف آموزشی بهره  گرفته خواهد شد. از آنجا که نتایج این مدل  بر اساس عددی و مقداری است توصیه می‌گردد در سایر بخش ها و بیمارستان ها نیز پیاده شود.
 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی کارایی نسبی پرستاران بخش داخلی بیمارستان امام رضا ع با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها
مجری اصلی: علی وفایی نجار   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 960288


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: ارزیابی عملکرد | تحلیل پوششی داده ها (DEA) | ماتریس تحلیل پوششی داده ها (DEAM) | خدمات درمانی | کارایی نسبی پرستاران |

دفعات مشاهده: 35 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر