رفلکسولوژی دست یا پا روشی ارزان و مکمل در درمان درد دوره‌ای پستان بوده و می‌تواند به عنوان یک توصیه بهداشتی برای عموم مورداستفاده قرار گیرد

درد دوره­ ای پستان مشکل رایج و آزار­دهنده زنان و درمان­های دارویی آن پر­عارضه است. بار مالی زیادی را برسیستم بهداشتی تحمیل می‌کند و موجب اختلال فعالیت های روزمره و انزوا می‌گردد. رفلکسولوژی (انعکاس درمانی) نسبت به سایر روشهای طب مکمل ارزان، بی عارضه، در دسترس و قابل انجام توسط خود فرد است.
سه گروه ازنظر مشخصات دموگرافیک همگن بودند و ازنظر شدت و مدت درد قبل از مداخله، اختلاف نداشتند. شدت درد در گروه شاهد در دو سیکل مداخله بیشتر از گروه‌های رفلکسولوژی دست و پا بود اما  تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های رفلکسولوژی دست و پا وجود نداشت. تفاوت شدت درد در سیکل اول مداخله و سیکل دوم مداخله نیز معنی‌دار نبود. در اولین سیکل مداخله طول مدت درد در گروه شاهد به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه رفلکسولوژی دست بود ولی تفاوت طول مدت درد در گروه شاهد با گروه رفلکسولوژی پا معنی‌دار نبود. برای دومین سیکل مداخله طول مدت درد در گروه شاهد به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه‌های دست و پا بود. ولی تفاوت طول مدت درد در گروه رفلکسولوژی دست با گروه رفلکسولوژی پا معنی‌دار نبود.
این پژوهش می‌تواند به عنوان یکی از روشهای درمان مکمل درد دوره ای پستان در مراکز بهداشتی و درمانگاه های زنان کشور یا به عنوان یک توصیه ی بهداشتی برای عموم مورد استفاده قرار گیرد.
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مقایسه‌ی تأثیر رفلکسولوژی دست ورفلکسولوژی پا بر درد دوره‌ای پستان
مجری اصلی: مهین تفضلی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۳/۸   |   کد طرح: 951607


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مدت درد دوره‌ای پستان | رفلکسولوژی دست | رفلکسولوژی پا | شدت درد دوره‌ای پستان |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 43 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر