مهم ترین دلیل عدم استفاده از واکسن آنفولانزا موثر نبودن آن و اثر معکوس آن است

آنفولانزا یک بیماری ویروسی است که در افراد با نقص سیستم ایمنی می تواند خطرناک بوده و حتی منجر به مرگ بیمار گردد. لذا جلوگیری از سرایت این بیماری توسط سایر افراد جامعه به ویژه کارکنان مراقبت های بهداشتی از اهمیت خاصی برخوردار است.بنابراین در مطالعه حاضر به بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراقبت های بهداشتی مشاغل در بخش های انکولوژی، همودیالیز و پیوند بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مورد واکسیناسیون آنفولانزا در سال 1396 پرداخته شده است.
 در این پژوهش یک پرسشنامه شامل 34 سوال در 3 حیطه ی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراقبت های بهداشتی طراحی شده و پس از تایید پایان و روایی در اختیار کارکنان مراقبت های بهداشتی قرار گرفت.
نتایج نشان داد، آگاهی کارکنان مراقبت های بهداشتی در مورد واکسیناسیون آنفولانزا مناسب است.همچنین نگرش و عملکرد کارکنان مراقبت های بهداشتی در مورد واکسیناسیون آنفولانزا به صورت چشمگیری کمتر از آگاهی کارکنان مراقبت های بهداشتی در مورد واکسیناسیون آنفولانزا است. لذا با استفاده از الگوهای کشورهایی که درصد بالایی در زمینه واکسیناسیون آنفولانزا دارند می توان در جهت ارتقای واکسیناسیون آنفولانزا در جامعه قدم برداشت. همچنین نشان داد مهم ترین دلیل عدم استفاده از واکسن آنفولانزا موثر نبودن آن و اثر معکوس آن است.
 
کلیدواژه ها: بخش های بیمارستان | عملکرد | نگرش | آگاهی | اصفهان | واکسن آنفولانزا |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراقبت های بهداشتی مشاغل در بخش های انکولوژی، همودیالیز و پیوند بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مورد واکسیناسیون آنفولانزا در سال 1396
مجری اصلی: محسن میدانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۸/۶   |   کد طرح: 396192CAPTCHA code

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 43 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر