دو متغیر NF و NT (ضخامت پشت گردن جنین در هفته های مختلف سنجیده می‌شود)که جهت غربالگری در سه ماهه ی دوم واول استفاده می شوند مستقل از هم نیستند

یکی از مارکرهای(علامت) رایج برای غربالگری(بررسی‌های سونوگرافی و آزمایشگاهی) آنوپلوئیدی(به تعداد غیر طبیعی کروموزوم های جنین گفته می شود) NFT (اندازه چین پشت گردن جنین که برای تست های سلامت جنین حائز اهمیت است، سونوگرافی ناهنجاریهای ژنتیکی در جنین)هست که در مطالعات مختلف با نژاد و سن حاملگی در ارتباط بوده است با توجه به اینکه مطالعه ای در جامعه ایرانی تا به حال انجام نشده مطالعه حاضر با هدف تعیین بازه نرمال NFT در سنین مختلف بارداری انجام شد. در مطالعه حاضر پرونده ی خانم های بارداری که طی 5 سال جهت سونوگرافی غربالگری سه ماهه ی دوم به یک مرکز سونوگرافی در اصفهان مراجعه کرده بوده مطالعه شد و متغیرهای NFT، GA (ساک حاملگی) و HC (اندازه گیری محیط دور سر جنین) استخراج شدند و مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج نشان داد، طبق مطالعه ما NFT با GA (gestational sac) رابطه مستقیم دارد و بازه نرمال برای NFT در هفته های مختلف مشخص شد همچنین در مواردی که سونوگرافی NT در همین مرکز انجام شده بود ارتباط NF (Nuchal Fold : ضخامت  پشت گردن جنین برای بعد از هفته 14 بارداری )و NT (nuchal-translucency: اندازه چین پشت گردن جنین که برای تست های سلامت جنین حائز اهمیت است طی هفته 11 تا 14 بارداری انجام می شود) بررسی شد که طبق یافته های ما این دو متغیر Association (پیوستگی و وابستگی) دارند و توصیه می شود یک مدل چند متغیری جهت تعیین ریسک اختلال کروموزومی در بارداری تعریف شود
 
کلیدواژه ها: غربالگری | ضخامت چین پشت گردن | سونوگرافی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: Reference values of Nuchal fold thickness in an Iranian population sample: a single center study
مجری اصلی: آتوسا ادیبی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۸/۶   |   کد طرح: 395703CAPTCHA

دفعات مشاهده: 8821 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر