سطح بالای D dimer (روش تشخیص آمبولی ریه)می‌تواند نشان دهنده بیماری پلورال افیوژن بدخیم (آب آوردن ریه) باشد

با توجه به ارزیابی و نتایج مطالعات گذشته و در دسترس و ارزان بودن ارزیابی D dimer و انجام نشدن این مطالعه در کشور، بنظر می رسد نیاز به انجام مطالعات بیشتر در بیماران دارای پلورال افیوژن می باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای میانگین Ddimer):روشی برای تشخیص آمبولی ریه) مایع پلور (مایعی که در ریه جمع می شود)در بیماران دارای پلورال افیوژن (آب آوردن ریه ) بدخیم و غیربدخیم انجام پذیرفت.
با توجه به ارزیابی و نتایج مطالعات گذشته و در دسترس و ارزان بودن ارزیابی D dimer و انجام نشدن این مطالعه در کشور، بنظر می رسد نیاز به انجام مطالعات بیشتر در بیماران دارای پلورال افیوژن می باشد؛ به همین منظور در مطالعه حاضر به بررسی مقایسه ای میانگین Ddimer مایع پلور در بیماران دارای پلورال افیوژن بدخیم شده است. و غیربدخیم پرداخته شد.
در این مطالعه مورد شاهدی، 64 بیمار وارد مطالعه شده و در دو گروه 32نفر دارای افیوژن بدخیم و غیربدخیم تقسیم شدند. پس از ارزیابی انجام کار نتایج حاصل از D dimer استخراج و مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج نشان داد، در بررسی بیماران دارای پلورال افیوژن بدخیم سطح D dimer بالاتر از میزان D dimer سرم بود اما در بیماران دارای پلورال افیوژن غیر بدخیم سطح D dimer تفاوت معناداری از میزان D dimer سرم نداشت
کلیدواژه ها: مایع پلور | پلورال افیوژن | ddimer |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی مقایسه ای میانگین Ddimer مایع پلور در بیماران دارای پلورال افیوژن بدخیم و غیربدخیم
مجری اصلی: محمد امامی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۷/۱   |   کد طرح: 395297CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر