شکستگی مفصل دیستال شایعترین شکستگی ها در اطراف آرنج در کودکان 18-2 ساله است

شکستگی های اطراف آرنج از جمله شایع ترین شکستگی ها در کودکان 18-2 ساله می باشد لذا هدف این پژوهش کاهش عوارض شکستگی های اطراف آرنج در این گروه سنی است. این مقاله به روش پرونده خوانی بر روی 350 پرونده در بیمارستان کاشانی و الزهرا انجام گرفت.
نتایج نشان داد، تشخیص زودرس و شناخت عوارض هر کدام از انواع شکستگی اطراف آرنج می تواند به کاهش این عوارض کمک کند. همچنین شکستگی های supra condylar (سوپراکوندیلا : شکستگی مفصل ران دیستال درست بالای مفصل آرنج است)شایع ترین شکستگی ها در اطراف آرنج در کودکان 18-2 ساله بود که نسبت به بقیه انواع عوارض عصبی و عروقی بیشتری داشت.
 
کلیدواژه ها: شکستگی | آرنج | کودکان | سوپراکوندیلا |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی توزیع فراوانی شکستگی های اطراف آرنج درکودکان 18-2 ساله مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی و الزهرا در سال های 96-93
مجری اصلی: علی عندلیب   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۸/۶   |   کد طرح: 396200CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر