ایجاد و ارزیابی سیستم کنترل شاخص‌های ایمنی بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی برای اولین بار در ایران

تصویربرداری پزشکی یکی از واحدهای مهم بیمارستان است که با چالش عدم وجود داده‎های ایمنی بیمار و عدم کنترل و بازخورد از نحوه اجرای عملکردها روبرو هستند. شناخت داده‎ها و استفاده از تکنولوژی جهت پایش چرخه کیفیت اقدامات تصویربرداری می‌‎تواند پاسخی به این چالش‎ها باشد. ایجاد و ارزیابی سیستم کنترل شاخصهای ایمنی بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی است که باعث ایجاد بازخورد مناسب به کاربر و کاهش خطا می‎گردد می‎تواند دستیابی به بهترین الگوهای عملکرد را مقدور ‎سازد. برای اولین بار عناصر اطلاعاتی سیستم کنترل شاخصهای ایمنی بیمار برای پایش عملکرد بخش تصویربرداری پزشکی در ایران تعیین شد. همچنین الگویی برای طراحی سیستم و چکلیستی شامل شاخصهای ایمنی بیمار ارائه گردید که این الگو و چکلیست نه تنها برای کنترل بخش تصویربرداری بلکه برای تمامی سیستمهای پایش کاربردی میباشد.  این سیستم دارای پایگاه دادهایی میباشد که میتواند با استفاده از چکلیستهای موجود در آن پایش لحظه به لحظهای را قبل، در حین و بعد از فرایند تصویربرداری انجام دهد. همچنین این سیستم قادر به ارائه انواع گزارشات به طور خلاصه، جامع، معنادار و شماتیک در رابطه با انواع شاخصهای ایمنی بیمار میباشد، تا با استفاده از آن مدیر بخش تصویربرداری با نگاهی اجمالی بتوانند وضعیت بخش خود را از مطلوب یا نامطلوب بودن شاخصهای ایمنی بیمار بررسی نماید.

کلیدواژه ها: بخش تصویربرداری پزشکی | شاخص‎های ایمنی بیمار | سیستم پایش | طراحی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ایجاد و ارزیابی سیستم کنترل شاخص‌های ایمنی بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی
مجری اصلی: دکتر مهتاب کرمی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۹/۱۱   |   کد طرح: 9532CAPTCHA
دفعات مشاهده: 139 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر