نه عامل اثرگذار در الگوی نهایی مدیریت خدمات سلامت بیماران مصروع

صرع به عنوان فراوان ترین بیماری نورولوژیک یک اختلال عصبی مزمن است و شایعترین مشکلات بهداشتی در نیمه دوم قرن بیستم با روند رو به رشدی مواجه شده است. طراحی الگویی مناسب به منظور مدیریت خدمات سلامت بیماران مصروع برای ایران می‌تواند در این زمینه مفید باشد. ابتدا مدل مفهومی از مطالعات تطبیقی آمریکا، ‌استرالیا، انگلستان وکانادا و نظرات خبرگان طراحی شد. داده‌های مربوطه با استفاده از پرسشنامه منطبق با مدل مفهومی از متخصصین مرتبط با موضوع مدیریت خدمات سلامت بیماران مصروع در مناطق جغرافیای ایران جمع‌آوری گردید. در مجموع نه عامل در الگوی نهایی مدیریت خدمات سلامت بیماران مصروع شناخته شد. حیطه های مورد بررسی در مدیریت سلامت بیماران مصروع شامل سیاستگذاری و برنامه ریزی ، ساختار تشکیلاتی، ترکیب اعضای کمیته، تامین منابع مالی، مصادیق صرع، شرایط پوشش خدمات، کمکهای دولت به بیماران، انواع خدمات بهداشتی درمانی و مکانیزم کنترل، نظارت و پایش خدمات در سیستم بهداشت و درمان بیماران مصروع بود. با توجه به روند صعودی بار بیماری صرع درکشور و با نظر به اینکه پایه پیشگیری از بیماری صرع، شناسایی عوامل خطر اولیه و عمده آنها و پیشگیری و کنترل این عوامل با هدف جلوگیری از وقوع همه گیری ها و همچنین ارائه خدمات مناسب در صورت بروز است؛ لذا امید است تا با بکارگیری چارچوب پیشنهادی در راستای بهبود مدیریت سلامت بیماران مصروع در کشور گامی موثر برداشته شود.
 
 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: طراحی الگوی مدیریت خدمات سلامت بیماران مصروع برای ایران
مجری اصلی: آقای دکتر ابراهیم کوچکی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۷/۲۱   |   کد طرح: 96118


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: ساختار تشکیلاتی | تامین مالی | برنامه ریزی | مدیریت خدمات سلامت | سیاستگذاری | کنترل |

دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر