استفاده از برگ گردو در رژیم غذایی موش های دیابتی باعث کاهش پارامتر A1C می شود ولی بر قند خون ناشتا (FBS) اثر معنی داری ندارد.

 مصرف برگ گردو در گروه های تغذیه شده با برگ گردو باعث کاهش معنی دار (05/0P<) SGPT، Alph، Creatinin و A1C نسبت به گروه موش هایی که در رژیم غذاییشان فقط غذای پایه دریافت کرده اند، می شود. رژیم غذایی حاوی برگ گردو در هیچ کدام از گروه ها، بر روی قند خون ناشتا FBS، اختلاف معنی داری نشان نداد. همچنین افزایش تری گلیسرید فقط در گروهی که در رژیم غذایی آن  5%  برگ گردو بود، معنی دار 05/0P< مشاهده شد.  هم چنین نتایج نشان داد استفاده از 5% برگ گردو در رژیم غذایی، بیشترین تاثیر را در کاهش A1C دارد.
 
استفاده از برگ گردو  در رژیم غذایی موش های دیابتی باعث کاهش پارامتر A1C می شود ولی بر FBS اثر معنی داری ندارد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر مهدی محمودی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۳۰   |   کد طرح: 89077


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: فاکتور | بیوشیمیایی | دیابت |


دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر