نتایج نشان داد که تولید الکتریسیته زیستی و تصفیه فاضلاب صنعت کنسروسازی به وسیله تکنولوژی سلول سوخت میکروبی بدون واسطه و کاتالیست، به عنوان

اهمیت موضوع: سیستم های تصفیه متداول فاضلاب به انرژی بیشتری نیاز دارند بنابراین لازم است تکنولوژی جدیدی،جایگزین این سیستم ها شود که انرژی و هزینه کمتری برای راه اندازی آنها نیاز باشد. تولید الکتریسیته با استفاده از سلول های سوخت میکروبی جایگزینی برای تولید متان، تصفیه فاضلاب و مولد الکتریسیته از زائدات آلی می باشند.

مهمترین یافته ها: تولید الکتریسیته با استفاده از سلول های سوخت میکروبی جایگزینی برای تولید متان، تصقیه فاضلاب صنعت کنسروسازی و مولد الکتریسیته از زائدات آلی بود. بیشترین شدت جریان، ولتاژ و توان تولیدی به ترتیب mA 74/3، V856/0 و mw/m213/621 در سطح آند حاصل شد. حداکثر راندمان حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی 89% ، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی 81%، آمونیوم 69% ، فسفر 72% ، سولفات 39%، جامدات معلق 70% و جامدات محلول 64% حاصل شد.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج
: سلول های سوخت میکروبی مبدل های الکتروشیمیایی زیستی هستند که با استفاده از باکتری های موجود در فاضلاب از مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی، الکتریسیته تولید می کنند. این روش با رسیدن به نتایج مطلوب نشان داد که می تواند جایگزین روش های متعارف تصفیه و تامین انرژی مورد نیاز تصفیه خانه های فاضلاب شود. 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تولید الکتریسیته زیستی و حذف آلاینده ها از فاضلاب صنعت کنسروسازی با استفاده از پیل سوختی میکروبی بدون واسطه و کاتالیست
مجری اصلی: حسین جعفری منصوریان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۹/۱۹   |   کد طرح: 95000054


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: الکتریسته زیستی | کنسروسازی | پیل سوختی | کاتالیست |

دفعات مشاهده: 15 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر