نتیجه طرح دانشگاه تاثیر متغیرهای مختلف روی اولین رابطه جنسی خارج از ازدواج در جوانان 19-29 ساله کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت

با سلام
در قسمت عنوان خبر لازم است نتیجه طرح تحقیقاتی به صورت یک جمله خبری واضح و قابل فهم برای عموم  و تا حد ممکن کوتاه درج گردد.
با تشکرو احترام
مرضیه حسینمردی             81454310-021


اهمیت موضوع: رابطه جنسی خارج از ازدواج یک اسیب اجتماعی است و ریشه یابی اسیب های اجتماعی و پیامدهای ان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل تاثیر گذار بر سن اولین رابطه جنسی خارج از ازدواج در جوانان ایرانی انجام شده است

یافته ها: یافته های  این مطالعه نشان داد که در جمعیت مورد مطالعه 16.2 درصد رابطه جنسی خارج از ازدواج داشتند و میانگین سن اولین رابطه جنسی خارج از ازدواج برابر با 0.2±19.13 سال بود بین متغیرهای سن، مصرف اکستازی ، مصرف شیشه و انجام تست ایدز با داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج ارتباط دیده شد.با افزایش سن ریسک داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج کاهش یافت و مصرف شیشه و اکستازی و دادان تست ایدز ریسک داشتند رابطه جنسی خارج از ازدواج را افزایش دادند.

پیشنهادات و نتایج: هدف اصلی تعیین عوامل تاثیر گذار بر سن اولین رابطه جنسی خارج از ازدواج است که بتوان کمک موثری در پیشگیری از آسیب های جبران ناپذیر در قشر جوانان کرد. لذا پیشنهاد می شود استراتژی هایی جهت کاهش رابطه جنسی خارج از ازدواج در جوانان توسعه داده شود. بدین منظور آموزش­های صحیح و تلاش­های رسمی و غیررسمی متولیان امور آموزشی، بهداشتی و فرهنگی در جهت آموزش روش­های کنترل و پیشگیری از رابطه جنسی خارج از ازدواج  می تواند مفید باشد. 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مقایسه مدلهای پارامتریک بقا (مدل های وایبل و لگ نرمال) در داده های چند سطحی وزن داده شده و کاربرد آن در بررسی عوامل موثر بر سن اولین رابطه جنسی خارج از ازدواج درگروه سنی 29-19 سال در ایران
مجری اصلی: دکتر مقدمه میرزایی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۹/۲۷   |   کد طرح: 96000061


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: عوامل تاثیر گذار | ازدواج | رابطه جنسی | جوانان ایرانی |

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر