نتیجه طرح دانشگاه اثر مهاری داروی دوستاکسل به عنوان یک داروی رایج شیمی درمانی سرطان سینه و کامفرول به عنوان یک ترکیب مشتق از گیاهان بر روی جمعیت سلول های بنیاد

اهمیت موضوع
سلول های بنیادی سرطانی  به دلیل مقاومتشان به درمان نقش مهمی را در بازگشت بیماری بازی می کند. در این مطالعه اثر دوستاکسل به عنوان یک داروی شیمی درمانی سرطان سینه و کامفرول را به عنوان یک فیتواستروژن مشتق گیاهی بر روی سلول های بنیادی سرطانی سینه مقایسه شد.

مهمترین یافته ها
نتایج نشان داد که  دوستاکسل به عنوان  یک داروی شیمی درمانی رایج در سرطان سینه و کامفرول به عنوان یک ترکیب مشتق از گیاهان باعث یک کاهش وابسته به دوز در تکثیر سلولی می شوند. روش فلوسایتومتری نشان داد که بعد از تیمار رده سلول های سرطان سینه با دوستاکسل و کامفرول، درصد سلول های بنیادی سرطانی سینه کاهش می یابد. علاوه براین نتایج روش  Real time PCR نشان داد که تیمار با کامفرول در کاهش بیان مارکرهای سلول های بنیادی سرطانی مانند OCT4, NANOG, ABCB1, ALDH1 نسبت به تیمار با دوستاکسل موثرتر است.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج
از آنجایی که سلول های بنیادی سرطانی به روش های رایج درمان سرطان مانند شیمی درمانی و پرتودرمانی مقاوم هستند و از طرفی اثرات جانبی سوء بر روی اگان های طبیعی بدن می گذارند، بنابراین پیدا کردن ترکیبات موثرتر با اثرات جانبی کمتر به جای داروهای شیمی درمانی و یا در ترکیب با داروهای شیمی درمانی می تواند در درمان سرطان مفید باشد. بر اساس نتایج این تحقیق کامفرول یک ترکیب موثری برعلیه سلول های بنیادی سرطانی می باشد، بنابراین می تواند در صنعت داروسازی در ساخت داروهای شیمی درمانی مورد استفاده قرار بگیرد
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: کلثوم سعیدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۸/۵   |   کد طرح: 96000144


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سلول های بنیادی سرطانی | سرطان سینه | دوستاکسل | کا مفرول |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 14 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر