نتیجه طرح دانشگاه افت شنوایی یکی از اختلالات شایع مواجهه با صوت است


اهمیت موضوع
از آنجایی که میزان افت شنوایی یکی از اختلالات شایع مواجهه با صوت است، در نتیجه هزینه های زیادی بر کارگران صنعت و افراد در معرض مواجهه وارد می کند، به همین منظور پیش بینی و یافتن ارتباطات بین متغیرها در تصمیم گیری ها و پیشگیری از بروز اختلالات در بقیه افراد و کمک به حفظ سرمایه، کمک فراوانی خواهد کرد. با توجه به اینکه روزانه مراجعین زیادی در اثر این مشکل به مراکز درمانی مراجعه می کنند، در نتیجه در سلامتی افراد و حجم وسیعی از سرمایه و زمان صرفه جویی خواهد شد.
مهمترین یافته ها
یافته‌های شبکه عصبی نشان داد که فرکانس 4KHz با وزن 18% بیشترین تاثیر و عامل سن باوزن 1% دارای کمترین تاثیر می باشد. صحت این مدل 3/99% به دست آمد. یافته‌های الگوریتم C5 نشان داد که فرکانس‌های 4KHz باوزن 22%، دارای بیشترین تاثیر و 250Hz و عامل سن هر کدام باوزن 8% دارای کمترین‌تاثیر می‌باشند؛ صحت این مدل 33/99 % محاسبه شد. یافته‌های ماشین بردار پشتیبان نشان داد که فرکانس‌های 4KHz باوزن 24%، دارای بیشترین تاثیر و متغیرهای صدا و 500Hz هر کدام باوزن 5% دارای کمترین‌تاثیر می‌باشد؛ صحت این مدل 100% محاسبه شد.

پیشنهادات و نتایج
پیشنهاد می شود از یافته های این تحقیق جهت پیشگیری از بروز اختلالات و بیماری های شنوایی استفاده شود. با درنظر گرفتن سن و سابقه کار فرد و نیز یافته های این پژوهش که متناسب با متغیرهای دیگر نیز است، می‌توان برنامه های پیشگیرانه ای را جهت سلامت کارگران اتخاذ کرد. می‌توان از روش های داده کاوی دیگر نیز مانند CRT ، Naïve Bayes و ... هم در مدلسازی تغییرات افت شنوایی که هر کدام بسته به نوع کاربرد و صنعت متفاوت خواهد بود، استفاده کرد
.

 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مدل سازی و پیش بینی تغییرات افت شنوایی کارگران مواجهه یافته با ترازهای فشار صوت مختلف با استفاده از الگوریتم های داده کاوی (شبکه عصبی، C5، ماشین بردار پشتیبان) در یک شرکت معدنی و صنعتی
مجری اصلی: سجاد زارع   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۷/۱۶   |   کد طرح: 96000838


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: صدا | تراز فشار صوت | افت شنوایی | مدلسازی |

دفعات مشاهده: 45 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر