مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار داروهای گیاهی در درمان سرطان (مفید یا مضر)؟!

امروزه جایگاه داروهای با منشا گیاهی در درمان سرطان بیش از پیش شناخته شده و حائز اهمیت می باشد. اما آنچه که در تجویز هر دارویی باید به آن توجه داشت دوز و مقدار مصرف آن دارو می باشد. هر دارویی در مقادیر کم می تواند مفید و در مقادیر زیاد می تواند مضر باشد.
استفاده از مقادیر مختلف ترکیب گیاهی داروی آرکتی ژنین بر روی سلولهای سرطانی آزمایشگاهی (سلولهای سرطان خون) و ژنهایی سلولهای سرطانی را از بین میبرند نشان داده است که هرچه مقدار استفاده از این دارو  بیشتر شود میزان رشد سلولهای سرطانی کاهش میابد. اما در ارتباط با ژنهای از بین برنده ی سلولهای سرطانی باید گفت که هرچه میزان استفاده از این ترکیب دارویی کمتر باشد عملکرد این ژنها افزایش می یابد.
در نهایت می توان اظهار داشت که این ترکیب دارویی میتواند بالقوه در مقادیر کم ازطریق افزایش عملکرد ژنهای سرکوبگر سرطان رشد سلولهای سرطانی را کاهش دهد. لذا پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیرد. تا بتوان به طور دقیق تر نقش دوز داروی مصرفی این ترکیب و سایر ترکیبات با منشاء گیاهی را در مهار یا تحریک رشد سلولهای سرطانی در محیط کشت سلولهای سرطانی، در مطالعات حیوانی و نهایتا در مطالعات انسانی مشخص کرد. 

کلیدواژه ها: رشد سلولهای سرطانی | سرطان | ترکیبات بامنشاء گیاهی | ژن |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مقایسه اثر سمیت سلولی دو ترکیب آرکتیژنین و آمبلی پرنین بر سلولهای سرطانی Jurkat و اثر این دو بر بیان ژن ضد آپوپتوزMyeloid cell leukemia type I (Mcl-1) .
مجری اصلی: دکتر امید غلامی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۸/۲۵   |   کد طرح: 94086CAPTCHA

دفعات مشاهده: 80 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر