نتیجه طرح دانشگاه محدود کردن استفاده از سموم ارگانوکلره درکشاورزی میزان بروز سرطان را کاهش میدهد


اهمیت موضوع: سرطان پستان به عنوان یک بیماری چند فاکتوری مطرح می‌باشد که اتیولوژی آن شامل فاکتورهای ژنتیکی، شیوه زندگی و فاکتورهای محیطی است. در مطالعه حاضر به بررسی اثر سموم ارگانوکلره در القای استرس اکسیداتیو و تغییرات اپی ژنتیکی در نمونه های بافتی گرفته شده از بیماران پرداخته شد.

مهمترین یافته ها: در این مطالعه مورد-شاهدی، در مجموع 27 بیمار مبتلا به سرطان پستان و 36 بیمار با بیماری های خوش خیم پستان و 27 فرد سالم انتخاب گردید. میزان سرمی دو سم ارگانوکلره در بیماران بالاتر از افراد کنترل بود که نشان می‌دهد که این سموم خطر بروز سرطان پستان را افزایش می‌دهند. میزان فعالیت آنزیم های آریل استراز و استیل کولین استراز پایینتر از افراد کنترل بود و میانگین میزان پلاسمایی مالون دی آلدئید در هر دو گروه بیماران بالاتر از افراد کنترل بود. هیپرمتیلاسیون در پروموتر ژنهای BRCA1 و MGMT همراه با تغییرات در استیلاسیون و متیلاسیون هیستون های بررسی شده نشان داد که این تغییرات اپی ژنتیک وقایع مهمی در پیشرفت سرطان پستان می‌باشند. همچنین تغییرات هیستونی ممکن است یکی از مکانیسم هایی باشد که سموم ارگانوکلره با واسطه آن اثرات مضر خود در سلامت انسان را اعمال می‌کنند.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج: از آنجایی که سموم ارگانوکلره مورد استفاده در کشاورزی در القای استرس اکسیداتیو و همچنین تغییر متیلاسیون برخی ژن های سرکوب کننده ی تومور و پروتئین های هیستونی دخالت دارند احتمالا با محدود نمودن استفاده از آنها، میزان بروز سرطان کاهش خواهد یافت. همچنین مطالعه ی تغییر در دیگر مکانیسم های سلولی در اثر این سموم می‌تواند کمک کننده باشد.


 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ارتباط بین برخی سموم ارگانوکلره استفاده شده در کشاورزی با تغییرات اپی ژنتیک در بیماران با سرطان پستان در استان کرمان در سال 1395-1394
مجری اصلی: دکتر غلامرضا اسدی کرم   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۹/۲۰   |   کد طرح: 940410


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سرطان پستان؛ استرس اکسیداتیو؛ سموم ارگانوکلره؛ متیلاسیون؛ ژن تومور ساپرسور |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر