داروی فیلگراستیم در بهبود اختلال حافظه ایجاد شده توسط اسکوپولامین تاثیر ندارد

این مطالعه با هدف تعیین اثرداروی فیلگراستیم در بهبود اختلال حافظه ایجاد شده توسط اسکوپولامین انجام شد. در این مطالعه تجربی از 24 سر موش صحرائی نر با وزن بین 250 تا 300 گرم استفاده شده و به صورت تصادفی در 2 گروه کنترل و ضایعه تقسیم گردید. موشهای گروه ضایعه با تزریق اسکوپولامین به داخل صفاقی دچار اختلال حافظه شدند. سپس گروه ضایعه به 3 گروه 6 تایی تقسیم شد که دو گروه به مدت 14 روز فیلگراستیم را به میزان µg/kg  50 و 70 بصورت داخل صفاقی دریافت نمودند در حالیکه یک گروه 6 تایی از گروه ضایعه (گروه شاهد) داروی فیلگراستیم دریافت نکرد. برای سنجش حافظه از ماز آبی موریس استفاده شد. نتایج نشان داد که طی 5 روز آموزش با ماز آبی موریس، G-CSF با دوزهایµg/kg  50 و 70 زمان تاخیر در یافتن سکوی پنهان و سرعت شنای موشهای تیمار شده با اسکوپولامین را تغییر نداد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثر داروی فیلگراستیم در بهبود اختلال حافظه ایجاد شده توسط اسکوپولامین در موش صحرایی
مجری اصلی: دکتر حمید سپهری، محمد هادی نصیری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱/۲۹   |   کد طرح: 950221053


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: اسکوپولامین | فیلگراستیم | حافظه |

دفعات مشاهده: 264 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر