نتیجه طرح دانشگاه تبعیت رژیم درمانی افرادی که با HIV زندگی می کنند: انالیز محتوی کیفی بر اساس مدل اطلاعات انگیزه مهارتهای رفتاری

اهمیت موضوع  
 تبعیت از رژیم دارویی یکی از  پیچیدگی هایی درمان و مراقبت از بیماران HIV مثبت است. بنابراین درک چالش های مربوط به پذیرش دارو و تبیین تجارب بیماران HIV مثبت از تبعیت به رژیم دارویی بر اساس مدل اطلاعات، انگیزه و مهارت های رفتاری(IMB) Information Motivation Beheaviral ضروری است. این مطالعه با رویکرد تحلیل محتوای کیفی جهت دار و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند بر روی 15 نفر مشارکت کننده شامل 10 بیمار مبتلا به HIV/AIDS ، 2متخصص عفونی،1 پزشک عمومی، 1 پرستار و 1 روانشناس در مرکز مشاوره درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.

مهمترین یافته ها به زبان غیر تخصصی
داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع اوری و با استفاده از  روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل داده ها منجر به ظهور '' سرگردان در تبعیت و عدم تبعیت از رژیم دارویی '' به عنوان تم اصلی، با سه طبقه اصلی  به همراه  زیر طبقات خود اطلاعات (مصرف بموقع دارو، تداخلات دارویی، عوارض جانبی داروها و مدیریت آنها)، انگیزه (انگیزه فردی، انگیزه اجتماعی، درک خطر(حساسیت درک شده) و مهارت های رفتاری (خودکارآمدی  و مهارت مصرف دارو و مدیریت عوارض جانبی ) ، چالش های پذیرش و تبعیت به (ART)Antiretrovial therapies را توضیح می دهند.

 پیشنهاد برای کاربرد نتایج
یافته ها ضرورت ارتقاء دانش افراد در زمینه فواید و مدیریت صحیح مصرف دارو ، گسترش ساختار انگیزه از جمله شناسایی راه هایی برای تقویت حمایت اجتماعی و رفع تبعیض و افزایش مهارت های لازم جهت مصرف مداوم دارو و تبعیت به ART جهت رفاه پایدار در بیماران، خانواده و جامعه را مفید دانستند.
 
 
 

 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تبیین تجارب بیماران HIV مثبت از تبعیت به رژیم درمانی براساس مدل اطلاعات،انگیزه و مهارت های رفتاری
مجری اصلی: دکتر جمیله فرخ زادیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۸/۷   |   کد طرح: 96000491


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: HIV/AIDS | تبعیت | رژیم دارویی | آنالیز محتوی کیفی جهت دار | Information Motivation Beheaviral |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 9 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر