نتیجه طرح دانشگاه تجزیه فتوکاتالیستی آسپرین از محلول های آبی با استفاده از نانو ذره اکسید روی (ZnO) تحت تابش اشعه ماوراء بنفش(UV)


اهمیت موضوع: آسپرین متعلق به گروه داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی  می باشد که بیش از 100 سال است که به عنوان ضد تب، داروهای ضد درد مفاصل و ضد روماتیسمی و علاوه بر آن یک اثر مهاری مهم بر پلاکت  ها در خون دارد. مصرف آسپرین در مقدار زیاد موجب  افزایش غلظت آن در فاضلاب و آب های سطحی و زیر زمینی می‌شود و بر اکوسیستم های آبی تاثیر می‌گذارد. هدف از مطالعه بررسی تجزیه فتوکاتالیستی آسپرین از محلول های آبی با استفاده از نانو ذره اکسید روی (ZnO) تحت تابش اشعه ماوراء بنفش(UV) می‌باشد .
مهمترین یافته ها: تحقیق تجربی است که در زمستان 2018 در مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط انجام شد. اثر پارامترهایی از قبیل غلظت اولیه آسپرین(60-10mg/L)، pH (11-3)، زمان تماس(120-10) و دوز کاتالیست ZnO مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به  نتایج بدست آمده بیشترین راندمان حذف آسپرین 11/83 درصد تحت شرایط بهینه pH=5.05 ، زمان تماس 50/90 دقیقه، دوز کاتالیست  mg/L  ZnO=375.16  و غلظت اولیه آسپرین 84/33 mg/L بدست آمد.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج: استفاده از روش فتوکاتالیستی UV/Zno قابلیت بالایی در حذف ASA از محلول های آبی داشته و می‌تواند به عنوان گزینه مناسبی با کارایی  بالا، هزینه کم و بهره برداری آسان جهت استفاده در مقیاس عملیاتی  استفاده گردد.

 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تجزیه فتوکاتالیستی آسپرین از محلول های آبی با استفاده از نانو ذره اکسید روی (ZnO) تحت تابش اشعه ماوراء بنفش(uv
مجری اصلی: دکتر محمد ملکوتیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۹/۲۴   |   کد طرح: 95000279


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: آسپرین | نانو فتوکاتالیست | طرح مکعب مرکزی (CCD) | UV/ZnO | محلول های آبی |

دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر