شکاف کیفیت خدمات آموزشی در 17 دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد و پیشنهاد می شود که هر دانشگاه به تشکیل واحدی به نام

با سلام
در قسمت عنوان خبر لازم است نتیجه طرح تحقیقاتی به صورت یک جمله خبری واضح و قابل فهم برای عموم  و تا حد ممکن کوتاه درج گردد.
متن خبر را درحد یک پاراگراف قابل فهم برای عموم مشتمل بر اهمیت موضوع، نتایج و یافته ها تنظیم نمایید. (تا حد امکان بدون عدد و رقم و درصد و بکار بردن کلماتی مثل گروه کنترل و تفاوت معنی دار و ...).
در صورت امکان معادل فارسی اصطلاحات و اختصارات را در متن خبر لحاظ نمایید.
با تشکرو احترام
مرضیه حسینمردی             81454310-021
روند بهبود کیفیت خدمات، در بهداشت و درمان به لحاظ پیچیدگی های سازمانی و نیز اهمیت کارآیی و اثربخشی خدمات، دارای جایگاه ویژه ای است.مدل های رشد سازمانی با الگو گیری از فلسفه Total Quality Management (TQM) زمینه مناسبی را برای ارزیابی عملکرد و ارتقای کیفیت سازمان ها فراهم کرده اند.شایان به ذکر است که خدمات محیط های آموزشی به گونه ای است که تمام بخش های یک جامعه از آن بهره مند می شوند. لذا هدف این پژوهش سنجش کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان به منظور بهبود مداوم کیفیت خدمات در 17 دانشگاه از دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران در سال 2016 است.
بیشترین شکاف کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج وجود داشت و کمترین شکاف مربوط به خراسان شمالی بود. همچنین به طور کلی پیشنهاد می شود که هر دانشگاه به تشکیل واحدی به نام "ارتقا کیفیت" بپردازد تا به طور منظم در راستای  ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات قدم بردارد.
در کل دانشگاه های مورد مطالعه،  شکاف منفی ای با قدرت 0.66 وجود دارد که حاکی از وجود نارضایتی در دیدگاه دانشجویان این دانشگاه ها دارد. در تمامی ابعاد و گویه های پنج گانه مدل سروکوال، شکاف منفی دیده شد. بشترین شکاف را در بعد همدلی و کمترین شکاف را در بعد فیزیکی داشتیم. لذا، بهتر است با اختصاص دادن مناسب و متناسب تر منابع و تلاش های سازمانی موجب کاهش شکاف کیفیت خدمات آموزشی در هر دانشگاه و در کل دانشگاه ها شد. همچنین هر دانشگاه با توجه به نتایج حاصل از بررسی دانشجویانش، به اولویت بندی در سیستم ارائه خدمات سازمان خودش بپردازد.
 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی در 17 دانشگاه علوم پزشکی ایران
مجری اصلی: آیت پوزش   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۹/۱   |  CAPTCHA
دفعات مشاهده: 72 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر