توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم نیمی از دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به رشته تحصیلی خود نگرش مثبت دارند


امروزه، مطالعه نگرش به عنوان مهم ترین مفهوم روانشناسی اجتماعی،جایگاه ویژه ایی در پژوهش ها دارد.انجام مطالعاتی که نگرش دانشجویان را به رشته تحصیلی خود بررسی می کنند برای پیش بینی رفتارهای اجتماعی و تفسیر پس از وقوع آن می تواند مفید باشد. طی یک مطالعه که بر روی دانشجویان رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد، نشان داد که 49/1 درصد نگرش مثبت و 50/9  درصد نگرش منفی نسبت به رشته تحصیلی خود داشتند
کلیدواژه ها: اتاق عمل | دانشجویان | نگرش |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی نگرش دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به رشته تحصیلی خوددر سال1397
مجری اصلی: علی رازقی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳   |  CAPTCHA

دفعات مشاهده: 91 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر