با مهار کانال های کلسیمی نوع ال وابستگی فیزیکی به مرفین در موش های سفید مهار شد (نمونه حیوانی)

اهمیت موضوع
اهمیت موضوع در بررسی اثرات فلوکستین بر ضد درد ناشی از مورفین و همچنین پیشگیری اثرات آن بر تحمل و وابستگی مورفین به موش ها است.
مهمترین یافته ها
در این مطالعه با استفاده از آزمون های رفتاری و مولکولی نشان داده شد که داروی فلوکستین از طریق مهار کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ قادر است سبب تقویت اثرات ضد دردی مرفین شده  و همچنین القای تحمل به اثرات ضد دردی مرفین را مهار می کند.
پیشنهاد
از طریق مهار کانال های کلسیمی نوع ال توانسته است سبب مهار وابستگی فیزیکی به مرفین در موش های سفید آزمایشگاهی شود.
 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محمد تقی منصوری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷   |   کد طرح: APRC-9604


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: وابستگی فیزیکی | کانال های کلسیمی نوع ال | مرفین | موش های سفید |

دفعات مشاهده: 47 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر