در ارزیابی دانشجویان و دانش آموختگان پزشکی در آموزش درس تشریح ؛ متخصص علم تشریح موفق تر است

اهمیت موضوع: تشریح بخشی از برنامه درسی دوره علوم پایه و یکی از دروس پایه پزشکی است. یکی از وظایف سیستم های آموزشی٬ تجدید نظر در روشهای تدریس و استفاده از روشهای فعال و نوین در یادگیری است. برای نیل به این هدف لازم است ابتدا ارزیابی درستی از روشهای سنتی تدریس و میزان کارآیی آنها در آینده شغلی پزشکان داشته باشیم تا در صورت همسو نبودن این روشها با اهداف آموزشی٬ بتدریج با روشهای نوین تدریس جایگزین گردند.
مهمترین یافته ها: نظرسنجی ازپزشکان شاغل در بخشهای درمانی و دانشجویان نشان داد که مطالعه آناتومی با عملکرد پزشک ارتباط داشته و تشریح جسد در تدریس آناتومی موثر است. همچنین دانش آناتومی کسب شده در دوره علوم پایه برای ورود به دوره بالینی اهمیت فراوانی دارد.  در مورد ابزارهای تدریس آناتومی 33.3 % تشریح را بهترین ابزار دانستند در حالیکه 16.7 % اطلس های آناتومی و برنامه های کامپیوتری را به نسبت مساوی مفید میدانستند. همچنین   78 در صد پزشکان بهترین تخصص برای تدریس آناتومی را  آناتومیست و 12 درصد جراح را بهتر میدانستند.
پیشنهادات: فراهم کردن لیستی از اهداف درس اناتومی و خواسته ها و نیازهای دانشجو بعنوان مخاطب میتواند سیستم آموزشی را در نیل به اهداف خود یاری نماید. براساس نیاز مخاطبان مدرس میتواند از روشهای تعاملی تدریس همچون ادغام مباحث پایه با بالینی استفاده نماید
 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ارزیابی دانشجویان و دانش آموختگان پزشکی از تدریس واحد آناتومی در دوره علوم پایه در دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1396
مجری اصلی: فاطمه کرمانیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۰/۹   |   کد طرح:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: درس آناتومی ؛ دانش آموخته پزشکی ؛ ارزیابی درسی |


دفعات مشاهده: 48 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر