توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز منابع آبی بیمارستانها نیاز به کنترل و مهار عوامل بیماریزا دارند

اهمیت موضوع: پنومونی بیماری است که توسط طیف از پاتوژنها ایجاد میشوند. سالانه در دنیا طیف وسیعی از کودکان زیر 5 سال گرفتار پنومونی شده و در حدود 20 درصد از آنها فوت میشوند.بنابر گزارش WHOدر سال 2003 پنومونی در تمام رده های سنی بزرگترین عامل مرگ در کشورهای فقیر میباشند.
 پنومونی ها بر اساس شیوع به دو دسته اکتسابی از جامعه و بیمارستانی ( Community Acquired Pneumonia   (CAP)وHospital Acquired Pneumonia(HAP) ) تقسیم می شون. لژیونلا پنوموفیلا باکتری است که هم در ایجاد پنومونی کسب شده از جامعه و هم پنومونی بیمارستانی نقش دارد.
مهمترین یافته ها: در مجموع از 162 نمونه آبی بیمارستانهای مختلف کرج نمونه گیری صورت گرفت . آزمایشهای میکروبی و مولکولی بر روی این نمونه ها انجام گرفت. 15 نمونه لژیونلا پنوموفیلا به روش PCRو 12 نمونه با روش کشت مثبت گردید.تمام ایزوله های جدا شده متعلق به سروتایپ 1 میباشند..14 باکتری گرم منفی نان فرمنتاتیو شناسایی گردید که 9 مورد سودوموناس ایروژینوزا بوده اند و 5 مورد اسینتوباکتر بودند و مقاوت انتی بیوتیکی همگی مورد بررسی قرار گرفت..
 
پیشنهادات :مهار و کنترل محیط بیمارستانها از لحاظ آلودگی منابع آبی با عوامل بیماریزا با استفاده از فیلتر گذاری بر سر راه ورودی منبع آبی به داخل بیمارستان
 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: شناسایی و جداسازی لژیونلا پنوموفیلا ، اسینتو باکتر بوومانی، سودوموناس آئروژینوزا و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها درنمونه آبهاو محیط بیمارستان های منتخب شهر کرج
مجری اصلی: سمیه یسلیانی فرد   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۰/۹   |   کد طرح:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: لژیونلا پنوموفیلا ؛پنومونی بیمارستانی ؛ بیماری پنومونی |


دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر