کارایی و بهره وری یک ابزار مهم در ارزیابی عملکرد دانشکده ها در دانشگاه های علوم پزشکی است

اهمیت موضوع
اندازه گیری کارایی و بهره وری بعنوان شاخص های مهم ارزیابی عملکرد، یک ضرورت اساسی برای مدیران حوزه آموزش می باشد. در مطالعه حاضر با تکنیک تحلیل پوششی داد ه ها این شاخص ها ارزیابی شدند.
مهمترین یافته ها
نتایج مطالعه سنجش کارایی و بهره وری در دانشگاه علوم پزشکی اهواز نشان داد که کارایی و بهره وری طی سالهای مختلف تغییرات معنی داری داشته است و نیازمند بهبود می باشد. در این مطالعه مشخص شد مهمترین عامل در افزایش کارایی و بهره وری دانشکده های مورد مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی اهواز، افزایش کارایی تکنولوژیک بود. کارایی تکنولوژیک به بهینه سازی فن اوری و روش بکارگیری کارای تکنولوژی های مورد نیاز سازمان اشاره دارد.
پیشنهاد
1 مطالعات ارزیابی عملکرد با تکیه بر روشهای ریاضی و محاسبات منطقی مثل تحلیل پوششی دادهها صورت گیرد تا با کمی کردن عملکرد واحدهای سازمان قدرت تصمیم گیری برای بهبود نقاط ضعف بیشتر شود.
2-این روش سنجش عملکرد در قالب نظام پشتیبان تصمیم و سامانه اطلاعات مدیریت ارائه شود تا مدیران آموزشی دانشگاه با در اختیار داشتن یک داشبورد ارزیابی عملکرد مسیر بهبود را بهتر طی کنند.
 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: امین تراپی پور همدانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲   |   کد طرح: U-94179


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: دانشکده Edit | بهره وری | کارایی |

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر